De eerste afspraak wordt er een intake gedaan. Aan de hand van de hieruit verkregen gegevens wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld welke als leidraad zal dienen voor de volgende behandelsessies. Indien u een verwijsbrief heeft van uw behandelend arts dan dient u deze de eerste afspraak mee te nemen. Vergeet ook niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Aanmelden

Direct toegankelijk

De praktijk is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u ook zonder verwijzing terecht kan. Indien hiervan sprake is dan zal er eerst een screening plaatsvinden om te bepalen of oefentherapie zinvol is. Uw huisarts zal vervolgens op de hoogte gebracht worden over het te volgen traject.

Vergoeding

Oefentherapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed conform de polisvoorwaarden van uw verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten komen de kosten voor eigen rekening.