Vergoeding

Oefentherapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed conform de polisvoorwaarden van uw verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten komen de kosten voor eigen rekening.

Onderstaande tarieven worden in rekening gebracht als u niet of onvoldoende verzekerd bent.

Zitting oefentherapie Cesar - € 31,65
Zitting oefentherapie Cesar incl. toeslag aan huis - € 45,65
Screening - € 15,90
Intake en onderzoek na verwijzing - € 41,80
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis - € 55,65
Screening & intake en onderzoek - € 57,15
Screening & intake en onderzoek incl. toeslag aan huis - € 70,15
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek - € 57,15
Niet nagekomen afspraak - € 23,15-