Marleen van Wijngaarden is oefentherapeut Cesar en praktijkhoudster. Zij heeft in 1998 de opleiding tot oefentherapeut Cesar aan de Hogeschool Utrecht afgerond en in 2002 de opleiding tot bedrijfsoefentherapeut. Door haar werk in de bedrijfsgezondheidszorg heeft zij veel ervaring op het gebied van arbeidsgerelateerde klachten. Daarnaast heeft zij zich verder ontwikkeld door het volgen van een tal van bijscholingen en werkt zij veel met chronische klachten, slaapproblematiek en problemen betrekking hebbend op de ademhaling. Sinds 2010 heeft zij zich als zelfstandige gevestigd en houdt zij praktijk in het gezondheidscentrum aan de Kalverstraat.

Kwaliteitsregister

Marleen van Wijngaarden is als oefentherapeut ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en
lid van het Netwerk Chronisch Pijn en het Netwerk Slaapoefentherapie.

Privacyreglement

Met betrekking tot de bescherming van uw persoons- gegevens is de privacywetgeving van toepassing.